راهنمای خرید

(راهنمای نحوه ارائه خدمات توسط دندانپزشکان طرف قرار داد بنیان سلامت به مشتریان کالا کارت)

نحوه مراجعه بیماران کالا کارت به مراکز دندانپزشکی و صدور طرح درمان به دو روش زیر انجام می گردد.
روش اول:تعیین وقت از طریق شرکت بنیان سلامت و توسط کارشناسان تعیین وقت شرکت
در این روش مشتریان کالا کارت  همانند دیگر مشتریان شرکت با هماهنگی کارشناسان شرکت پس از صدور معرفی نامه به مرکز دندانپزشکی مراجعه می نمایند. مرکز دندانپزشکی پس از دریافت مدارک شناسایی و تطبیق با اطلاعات معرفی نامه صادره نسبت به معاینه و ویزیت بیمار و صدور طرح درمان در سامانه اقدام می نماید و طرح درمان صادره را جهت تایید پزشک معتمد شرکت بنیان سلامت و بررسی موجودی کالا کارت بیمار به شرکت بنیان سلامت ارسال می نمایند،این شرکت نیز پس از تایید طرح درمان و موجودی کالا کارت تاییدیه انجام درمان را به مرکز دندانپزشکی ارسال می نماید.
روش دوم:مراجعه بیماران به صورت مستقیم و به مراکز دندانپزشکی
برخی از مشتریان کالا کارت به صورت مستقیم و بدون هماهنگی با شرکت بنیان سلامت به مرکز دندانپزشکی مراجعه می نمایند در این حالت مرکزدرمانی پس از بررسی و تطبیق اطلاعات شناسنامه ای بیمار با کالا کارت موجود نسبت به ویزیت و معاینه و صدور طرح درمان اولیه اقدام می نمایند سپس طرح درمان صادره را جهت تایید پزشک معتمد شرکت بنیان سلامت و بررسی موجودی کالا کارت بیمار به سامانه شرکت بنیان سلامت ارسال می نمایند. این شرکت پس از تایید طرح درمان و موجودی اعتباری کالا کارت تاییدیه انجام درمان را به مرکز دندانپزشکی با صدور معرفی نامه ارسال می نماید.
نحوه پرداخت و تسویه حساب با مراکز دندانپزشکی
کلیه بیماران کالا کارت  می بایست ۲۰% از تعرفه آزاد پیوست را به صورت نقدی پس از انجام درمان به مرکز دندانپزشکی پرداخت نمایند و مابقی هزینه درمان تا سقف توافق شده با مرکز دندانپزشکی حداکثر یک ماه پس از دریافت مدارک توسط شرکت بنیان سلامت با مرکز دندانپزشکی تسویه خواهد شد.
-ضمناً جهت سهولت و آشنایی با نحوه پرداخت الکترونیکی از محل کالا کارت بیماران مراجعه کننده به مراکز نیز دستورالعمل پیوست ایفاد می گردد.
– در صورت نیاز به ارائه توضیحات بیشتر می توانند با شماره تماس ۴۳۳۱۶-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.

نحوه کسر هزینه درمان انجام شده بیمار از کالا کارت :
ابتدا روی لینک زیر کلیک مینمایید تاصفحه مورد نظر برای شما نمایش داده شود.

https://kalayeiranipg.qmb.ir

هر کدام از فلیدهای فوق را طبق راهنمای زیر تکمیل نمایید:
۱-شماره ترمینال همیشه ثابت بوده و عدد ۱۱۰۰۲۸۸۴ را وارد نمایید.
۲-کدملی پذیرنده همیشه ثابت بوده و عدد ۱۰۳۲۰۷۲۸۷۸۰ را وارد نمایید.
۳-کدملی مشتری را واردنمایید.
۴-مبلغ تعرفه آزاد درمان انجام شده را وارد نمایید.
۵-کد امنیتی را وارد کرده.
۶-بر روی ارسال رمز را کلیک نمایید در این حالت یک رمز برای بیمار ارسال میگردد که می بایست آن رمز را وارد نمایید.
مبلغ وارد شده از موجودی بیمار کسر میگردد.